Dijital Araç

Tanım:

Online Araç, ‘Youth Online’ projesini de içeren bir web platformudur

Bu araç, Avrupa çatısı altında, tüm eğitim birimlerinde, erken okul terkini engellemek ve konuyla mücadeleye potansiyel çözüm olarak oluşturulmuştur.

Hedefler:

 • -Eğitimleriyle alakalı olarak, konuya gençler açısından destekleyici bir platform oluşturmak.
 • -Tüm orta derece ve lise dengi eğitim kurumlarında, erken okul terkini engellemeye odaklanıp, konuyla mücadele etmek.
 • -Daha hassas konularda da her yaş tüm öğretmen ve öğrenciler arasında yeni iletişim bağlantıları kurmak.

İçeriğin Yapısı:

‘Universitat Politecnica de Valencia’ tarafından tanımlanıp oluşturulmuş risk analizine göre, bu online araç, çocuk ve gençler arasında görülen, erken okul terkinin dokuz risk faktörü, temel alınarak yapılandırılmıştır.

Online aracın, içerik ve öneri olarak dayandığı bu dokuz faktör şöyledir:

 • İletişim Becerileri
 • Özgüvenle çalışma
 • Kariyer Planlama
 • Yetenek ve Becerileri Geliştirme
 • Akran Desteği
 • Kültürlerarası aracılık
 • Ders Çalışma Teknikleri
 • İstismarın engellenmesi

Tüm bunlara dayanarak ve öğrenci-öğretmen arası mevcut iletişim düşünülerek hazırlanan bu online platform aşağıdaki bölümlerden oluşur:

 • Ön sayfa(Girizgah): Temel başlıca genel bilgiler
 • Danışmanlar(Mentor) Bölümü: Öğrencilerin, ilgili konular üzerinden, öğretmenleri ile iletişim kuracakları alan
 • Materyal(Araçlar) Bölümü: İlgili konularla bağlantılı dosya, doküman, video ve kaynaklara ulaşılabilecek alan

Kullanım Alanları:

Online aracın temel kullanım alanları şöyledir:

 • - Öğrencilerin akademik kariyerleri açısından hassas olarak nitelendirilebilen, söz konusu konularda, belirli içerik desteği sağlamak
 • -Öğrencilerin ilerlemekte olan akademik becerilerini ve bu becerilerin gelişimini belirleyebilen belli başlı konularda, olası kişisel destek sağlamak
 • -Okul erken terki risk grubunda olan öğrencilerin becerilerini geliştirmek için, toplumun herhangi bir kesimi, öğretmenler ve eğitimiciler ile önemli konular ihtiva eden video, dosya ve muhtelif içerikler sunmak 

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish